Wpis z Instagram

Czasami jest zbyt mało czasu aby przygotować zaproszenia, czasami goście są już dawno powiadomieni o uroczystości i nie do końca ma sens dawanie zaproszeń, czasami po prostu tak wychodzi…Wtedy jest opcja, taka jak w przypadku tej pamiątki. Dostały ją osoby, które towarzyszyły maleńkiej osobie w tym bardzo szczególnym dla niej dniu.Czasami inne spojrzenie na sprawę podsuwa rozwiązanie…